Sunday, February 11, 2018

PORTEFOIN

In January we showed some sculptures in a flowershop in Paris.

Tuesday, January 30, 2018

ALRUNORNA i SNÖN


KVINTESSENSEN

HURRA!! Vårat förslag blir verklighet!
Känner oerhörd tacksamhet.
FÖRSLAG TILL OFFENTLIG KONST FÖR POTTHOLMEN I KARLSKRONA av
LISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANS
KVINTESSENSEN
Kvintessensen är en kraftplats och en skulpturgrupp.
Vad är det vi upplever? En aldrig sinande källa av energi som forsar ur två stycken krukor och ur denna fusion av elementära krafter växer livets blomma upp. Så som ovan så och nedan, sa alkemisten. Så som inom så och utom.
Runt denna enigmatiska skulptur finns 4 dodecahedrons, Platonska kroppar som representerar eterns eller rymdens element, ofta kallat det femte elementet , vilket de fyra övriga både föds ur och samtidigt skapar.
De har små bronsskulpturer fästade på sig som representerar de 4 elementen, universums byggstenar som allt , inklusive du själv är skapat av.
Detta är en plats för att stimulera insikter och för att fylla på med energi. Imagination är riktad fantasi. Skulpturerna inbjuder till att uppleva bilder och tillstånd inom sig själv.
Luftens element är ett svärd som sitter i en dodecahedron. Är det du som är trollkarlens lärling som kan dra ut det och skära genom illusionernas slöjor?!
Eldens element representeras av en ljusstake på den andra platonska formen. Att se ljuset och uppgiften att tända det sker inom dig. Vad tror du det betyder att tända sitt eget ljus? Tror du att det kan påverka hur du lever ditt liv?
Jordens element är en ekkvist på den tredje. Är det en magisk trollstav? Finns magin överallt omkring oss, är den bara att manifestera? På alkemisternas hemliga språk , fåglarnas språk eller det gröna språket som är naturens språk heter ek Chène på franska och uttalas som det kinsesika ordet för livsenergi: Chen.
Vattnets element representeras av en äggkopp som står på den fjärde dodecahedron. Den påminner om en liten graal. Bärare av ett osynligt kosmiskt ägg, livet, eller kan man använda den lilla bägaren som en vas för blommor man kan plocka på vägen till denna plats? Jag vill fira livet.
Om man vill kan man slå sig ned här och hämta kraft. Varför finns det ädelstenar i centrum av varje blomma? Är det de vises stenar? Någonting har kristalliserats när jag lämnar denna plats. Jag kan se rätt igenom kärnans mitt, in i mitt eget centrum och rakt in i enheten.
Platsen inbjuder till centrering genom att gå inåt i sig själv samtidigt som man är mitt i ett offentligt rum. Platsen väcker en känsla av enhet med naturen på ett plan som är nästan omöjligt att beskriva med ord. Det är därför sådana här platser behövs i samhället.


Vinnare av uppdraget för konstnärlig gestaltning på Pottholmen i Karlskrona
Konstreferensgruppens motivering 11 december 2017
Kvintessensen av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans
Den konstnärliga gestaltningen kommer att vara en del av upplevelsen av strandpromenaden längs Borgmästarefjärden i den nya stadsdelen Pottholmen - Karlskronas största stadsomvandlingsprojekt sedan 1960-talet. Om världsarvsstaden byggdes i försvarssyfte ska Pottholmen istället välkomna boende och besökare och berika staden med nya berättelser.
Av de över 80 intresseanmälningar som lämnades in för uppdraget blev tre konstnärer/konstnärsgrupper utvalda att lämna in skissförslag av en konstreferensgrupp: Izabela Zolcinska och Agnieszka Staszek, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans samt Peter Svedberg. I slutet av november presenterade konstnärerna sina skisser och modeller. Konstreferensgruppens beslut tog tid eftersom alla de tre förslagen var inspirerande, nytänkande och intressanta för området och därför att konsten ska vara en viktig del av området i flera generationer.
Det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning är skulpturgruppen Kvintessensen av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, vilken har förutsättningarna för att skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats. Kvintessensen kan bli en del av en ny fabulerande historia om staden Karlskrona där fiktion, saga och magi blandas till en ny brygd. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med konstverk och gestaltningar som öppnar upp för samtal mellan människor i olika åldrar och med olika kulturbakgrunder.
Kvintessensen skapar en sammanhållen och omfamnande plats på Strandpromenaden mittemot den nya Triangelparken. Skulpturgruppen kan upplevas lockande från olika perspektiv. Konstverket syns på avstånd för de som kommer från havssidan, från strandpromenadens gång- och cykelväg och för de som rör sig från tågstationen förbi WTC-center och ut till där fjärden öppnar upp sig mellan byggnaderna. När besökaren närmar sig kan de vandra runt, sitta ner, upptäcka och känna på de olika detaljerna på nära håll. Havet och staden blir en del av konstverket från alla synvinklar och verket bildar sitt eget förtrollade rum i miljön.
Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans förslag på konstnärlig gestaltning har kopplingar till de fem elementen. Kvintessensen visar upp ett magiskt fruset ögonblick av en förening av de olika elementen. Fyra dodekaeders i halvmetershöjd placeras ut direkt på den stenbelagda marken vid havet, och på dem fäster konstnärerna bronsskulpturer som på ett fantasifullt sätt representerar de klassiska elementen jord, eld, luft och vatten.
Kvintessensen är det femte grundämnet, etern, eller kärnan i allt som finns. I konstnärernas tolkning är det en aldrig sinande källa ur vilken allt kan växa. En av de två spegelvända krukor hänger magiskt i luften och det bubblar och forsar krafter ur dem båda. Är det vatten eller är det eldsmoln som stiger ur krukorna och återförenas? Denna skulptur är av brons och är tre meter hög. Mitt i den stora skulpturen växer fem blommor i brons med olikfärgade kristaller som en slags pistiller. Krukorna ger också en vink om Pottholmens tidiga historia som platsen för krukmakeri. Ekkvisten som sitter på en dodekaeder, och representerar jordens element, har en koppling till Blekinges landskapsträd.
De olika delarna av skulpturgruppen kontrasterar och förhåller sig formmässigt till arkitekturen på Pottholmen och även till Karlskrona som världsarvsstad. De strikta geometriska dodekaeder-formerna står i relation till den nya arkitekturen. Den böljande, dramatiska bronsskulpturen minner om barockstaden Karlskrona och dess tradition av hantverk. Konstnärerna fångar rörelser och skapar en nästintill flygande form, vilket var ett av barockkonstens kännetecken.
Kvintessensen inbjuder oss att tänka utanför ramarna och uppmuntrar till existentiella reflektioner och samtal i det offentliga rummet. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmanns säger att de vill skapa en fri plats som inbjuder till kontemplation - en plats för inre visualiseringar fastän den är placerad öppet utomhus i det offentliga rummet, vårt gemensamma vardagsrum. Det blir en generös plats som också öppnar upp för deltagande och dialog med andra.
Platsen erbjuder olika möjligheter till att hämta kraft, energi och inspiration. Besökarnas kreativitet utmanas och det finns inga manualer eller instruktioner för hur man ska förhålla sig till konsten eller
hur den kan ses, tolkas eller t.o.m. användas. Konstens roll är att öppna upp för olika tolkningar i det offentliga rummet och att släppa deltagarnas betraktelser fria.
Kvintessen skapar ett mikro- och makrokosmos och väcker upp människans och platsens förhållande till naturen och universum. I sin skulpturgrupp blandar konstnärerna motsatser som det stora och det lilla, det ogripbara och det världsliga, det mjuka och det kantiga, det sinnliga och det andliga.
Konstnärerna Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans har en tilltro till människors eget skapande och förmåga att skapa sammanhang. Det är modigt av konstnärerna att stå fast vid ett existentiellt djup, något som vår samtid behöver mera än någonsin i tider av ”one-liners”.
Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans’ säregna bildvärld är egensinnig och oberoende av trender i sitt uttryck. Poesi och det oväntade lever i samklang. Kvintessensen kommer att bli en plats för att hämta ny kraft och energi - att skapa essensen av något. Här finns plats för magi och mirakel.

Friday, October 20, 2017

ALRUNORNA

SKULPTURINVIGNING!

Här är alrunorna i Persbo. Läs mer om Persbo Studio.

Finnissage Kännbart

Sista kvällen med Kännbart på Scenkonstmuseet.
Alla  konstnärerna och "förstärkarna" var med. Tillsammans skapade vi taktil upplevelsebaserad konst! Det var stort! Läs mer om Kännbart här.


Tuesday, September 12, 2017

Scenkonstmuseet

Here are some images from Scenkonstmuseet in Stockholm. It is the last stop of the travelling exhibition "Kännbart", which is a tactile exhibition. What happens when sight and hearing are not in the centre?
Asha White Eagle Wing closed the circle as she opened it in the beginning of the journey , with a drumtravel on our medicine wheel.
These photos are by Julia Adzuki.
more here

foto: Jonas André

Sunday, May 14, 2017

The Alchemist´s Kitchen and the Travelling medicine Show

We had a residency at Het Bos in Antwerpen.
During 3 weeks we worked with spagyrics and alchemy. Charlotte Koopman from Otark , who cooks there every sunday breakfastclub and regularly dinners in Het Bos , used our spagyrics, essential oils and hydrosols  in her cooking.

We had 2 tents. One for our apotechary and one with our films.
We had our laboratory with us and people could come for consultations or just hang out.

Photo by Mieke Verbijlen.
Charlotte created 5 alchemical ices with our spagyric elixirs.
  Moondala edition , printed by Risiko Press. Read more here

                                            Here are some more photos by Mieke Verbijlen:


                                                 
A big thank you to the one and only Dejan Dosljak who sew the tents for us.
A big thank you to  Sophie Stefens , aka  Venus in Cancer
who played records and read the cards.


Read more about spagyrics and Alchemillas Apotek here.