Monday, February 8, 2016

medicinewheel

Here are some more photos from the Medicinewheel from the exhibition Kännbart that is travelling to different museums in Sweden. Now it is in Umeå.

Foto: Per Torgén, Örebro läns museum
Thanks to Dejan Dosljak for assisting us in the making of the elementals
 
 


 
KÄNNBART *
A Swedish art project
Art has a unique ability of reaching the inner self of us. The art project Kännbart explores the experiences of art and communication without hearing or vision. Vision represents 80% of our senses. Hearing represents 10 - 15%. How can we work with art when these two senses are not included? Kännbart explores expressions together with people with deafblindness.

The target group of the exhibition is individuals with deafblindness, people with vision and hearing impairment. At the same time it is an opportunity for anyone to meet art with new senses, anyone who is interested in experiencing art in a new way.

Six contemporary artists will create six new unique art pieces. The art pieces for this project will be addressed to a spectra of senses normally not in focus at the art scene. This exhibition gives us a new form of communication and understanding of emotions through art. The art is produced with new techniques and materials exclusively for
Kännbart. Every artist is focused on new dimensions for the experience of art; experiences without vision or hearing, the scent of art, the thought of art, the air of art and a new awareness of art. All artists work in close contact with or in collaborations with people with deafblindness to really find these new paths that have not been walked before. The Swedish Exhibition Agency (Riksutställningar) provides knowledge of new possibilities in materials and techniques to new art forms and expressions.
Kännbart is a platform for communication and meetings between individuals and art. It is also a project of accessibility and democracy. Art is one of the primary foundations for creativity and insights when it comes to: what it is to be a human being? Every society needs all of us to contribute to the shared knowledge and art is a prominent factor in understanding ourselves and the world. Therefore, the group of people with deafblindness is our leading reference and people with deafblindness are represented in both the operational project group and the steering committee.

Demonstration of the exhibition will be in Swedish sign language and spoken Swedish. Some of the demonstrators, hosts and guides at the museums will be people with deafblindness, deafness and people with visual impairment. Children from preschools and schools will be specially invited with guides that will key to a younger group which gives the children opportunity to explore and create their own art.
During the exhibition there will be seminaries, lectures and courses in related subjects held by people with deafblindness. Who will mediate and spread knowledge about deafblindness via adult education to the society, which is the main objective of The ABF of Sweden (ABF).
Kännbart opens in Örebro, November 2015. During 2016 and 2017 Kännbart will visit twelve different locations in Sweden.

The head of the art project
Kännbart is The ABF of Örebro district (ABF Örebro län) in collaboration with the Association of the Swedish Deafblind (FSDB) and Swedish Exhibition Agency (Riksutsställningar). Funds for the project are provided by the Swedish Inheritance Fund (Arvsfonden).


*Kännbart means Touchable in english


Kännbart

Thursday, December 3, 2015

The Medicine Wheel


Images from the opening of "Kännbart" where we showed our installation "The Medicine Wheel" Where you can make shamanic journeys with sounds you can feel in your body through the floor and the sculptures. This project is for everybody regardless of disabilities such as blindness and deafness. On the opening Asha Kowalska held a ceremony.
On the last image you see me drumming for a a group of blind and deaf travelers and their interpretors. It is possible for everybody to travel in this way and experience great things.

Monday, November 2, 2015

First tryout of The Medicinewheel

We tested the medicinewheel while building up the exhibition at Örebro Länsmuseum. Here is  a short excerpt of a journey filmed by Jana Landerås, one of the translators for tactile signlanguage. The travelers were blind , deaf and some were translators . After the journey we did a sharing and everybody told about their experiences. The whole medicienwheel works like a resonating drum and it is very much possible for everybody no matter "disability" to travel in this way.
I was convinced it would work , but it was magical to make it happen. The travelers met falcons, were inside music, were running with buffaloherds, were running and riding on plains, travelled back in time and met their parents, walked in forests they have once seen ,  felt safe and protected by the wooden structure and the elementals we had built. 
It was a truly healing experience and gave inspiration to continue to explore journeying for the participants and for me to continue this path.
Feeling thankful that I could share this experience with the ones who were there.


Wednesday, October 14, 2015

SOLVE ET COAGULA

It all started with a package. Our daughter, Lila,  who was at this time 6 months old,  recieved a book from her grandfather. Inside the book was a curious letter.
The book was a collection of fairy tales about knights and chivalery. A short version of Don Quixote was included in this book but also a story by Paul Féval about a knight called Jeannin.
Our daughters grandfather hinted at the possibility that  we might be related to this knight and that the story was in fact not a work of fiction.
Sometimes fiction is more true than facts the letter ended.
We started a journey in search for the knight, but it  actually turned out to be more of an inner alchemical journey of discovery.
Solve et Coagula means to dissolve and recombine. It is how alchemists work.

Most actingparts in the film are played by members of the Jeannin family.

The film was shot in Bretagne and Sweden in 2014 and the animated parts were created and the film was edited and completed in 2015.
All the music was made by our daughter Lila when she was 7 months old using a moog-app on the i-pad. She had a period when she created dark ambient music that we think captures the soul of the film.


Le Chevalier Jeannin, jeune: Alexandre Salvaire
Le Chevalier Jeannin, vieux: Bernard Jeannin
Le Chevalier Jeannin, d’âge mûr: Lisa Jeannin
L´archange Michel: Lila Schuurmans- Jeannin
La Druidesse: Odile Jeannin
Le Soldat: Jens Soneryd
Le Duc Francois de Bretagne: Christophe Prothon
Le Mat: Per-Henrik Fredriksson

costume: Dejan Dosljak
Musique: Lila Schuurmans-Jeannin

Solve et Coagula
un film de 
Lisa Jeannin et Rolf Schuurmans

avec le soutien de: Konstnärsnämnden

2015


Sunday, October 4, 2015

MEDICINHJULET / The Medicine Wheel

Lite om vårat verk som snart kommer att ge sig ut på turné i Kännbart utställningen

LISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANS

MEDICINHJULET


Om verket:
Vi börjar i öster där solen går upp och det är vår. Det handlar om inspiration och nya perspektiv på tillvaron. Det här är luftens element och vi möter en fågel som har ett klot av vulkaniskt glas i sina händer. 

Vi fortsätter till söder , det är mitt på dagen, sommar och det handlar om att dela insikterna man fått i luften. 
Här finns en orm som är en representant för eldens element, en lärare.

I väst är det skymning och höst och vi har kommit till vattnets element. Här finns en varelse med ett vattensköldpaddsskal. I vattnets element handlar det om att förstå och släppa mönster som inte tjänar oss i att vara de vi verkligen är. Det handlar om flödet av känslor och förmågan att förlåta och gå vidare. 

Till sist har vi kommit till norr, natten och jordens element. Jorden är platsen där de tre drömmarna bor. Dagdrömmen, Nattens Dröm och Livsdrömmen. Här kan vi fyllas av drömmar som är stora och vidsträckta. Här bor en lurvig varelse med älghorn. Detta är platsen för det stora ingentinget, det är här vi kommer tillbaka till det stora mysteriet för att efter drömmarna åter igen få våra visioner i gnistan som föds i öster. 

Detta medicinhjul är en fysisk struktur för att kunna göra andliga resor. Vi kan koppla upp oss mot en annan verklighet genom att känna trummans rytm i golvet och i ett mönster av grenar och hos de varelser som finns i de fyra riktningarna.

I många ursprungskulturer tex hos Samerna , i Tibet, hos de Nordamerikanska indianerna och hos många andra folk reser man på detta vis. Man kan bara låta det få hända som händer i ens fantasi , känslor och tankar. En del gör så här: Man föreställer sig en plats i naturen som har någon slags öppning och när man har hittat den i sin fantasi så går men igenom/ hoppar ner / eller tar sig igenom denna öppning på något annat vis. En del föreställer sig kanske en grotta man går in i med ett hål som man hoppar ner i. När man har kommit ut på andra sidan har man hamnat i en annan värld och förmodligen i ett behagligt trancetillstånd. I denna värld är det vanligt att man möter guider som kan vara djur eller andra fantastiska varelser som kan stötta, stärka och lära oss saker.
Det är därför det kallas ett medicinhjul hos Indianerna, för att genom dessa inre resor och insikter i livets cykler helar vi oss själva och stärks som människor.

Man kommer att kunna resa när som helst under utställningens gång med förinspelat ljud. I bland kommer shamanen Asha att aktivera medicinhjulet och trumma live och man kommer att kunna resa tillsammans med henne och prata om sina upplevelser efteråt i gruppen.
Om konstnärerna
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans bor i Småland men arbetar i hela världen. Deras konst sträcker sig mellan det övernaturliga och den magiska realismen. Konstnärsduon delar en passion för att materialisera ideer, tankar och känslor. De skapar metaforer för orientering i det undermedvetna med hjälp av film, performance och skulptur.

När Lisa var 10 år träffade hon en shaman som hette Ulla och började göra trumresor. Hon träffade ett rådjur som visade henne hur hon kunde finjustera sina kosmiska antenner.
I sina resor har hon hämtat styrka och kraft som hjälpte henne att orka med skoltiden där hon var mobbad som barn och har senare i livet bland annat rest tillsammans med bin i växtriket och lärt sig om hur man gör örtmediciner för bin och människor och annat värdefullt.

I samband med Kännbart byggde Lisa och Rolf egna trummor och gjorde resor för att hitta formen för verket. Rolf träffade en buffel och en ny värld öppnade sig. 
Om Asha, med hennes egna ord: 
Hej jag är Asha Men många i vår värld runt om känner mig som Lighthealingpeace. Jag är 40 år gammal och är nästan helt blind ser ingenting med höger och ser under 1% med vänstra ögat.
Den andliga världen är och har alltid varit en del av mitt liv och jag tror inte att jag skulle klara mig så bra utan den.

Att ha börjat att vandra den här vägen - shamanens väg - har fått mig att stå med båda fötterna på jorden. Den har givit mig mera balans och att vara lugn och observant och lyssna in människor och även guiderna. Jag skulle absolut rekommendera den här vägen till flera för man bygger upp sig själv i den här världen.

När man trummar händer mycket inom en och jag vet att flertal känner att dom får healing och påfyllning genom att vara med på ceremonier där man trummar och bjuder in allt som tillhör från väsen till moderjord till änglar och universum självt.Det här är Shamanen Asha fotograferad av Anita Baardh

Jordens Elementar

Saturday, September 26, 2015

KÄNNBART


KÄNNBARTNYA VERK PRODUCERAS FÖR ATT UNDERSÖKA HUR KONST 
KAN NÅ MÄNNISKOR, UTAN ATT SYN ELLER HÖRSEL BEHÖVS
Synen svarar för ca 80% av våra intryck.
Hörseln för ca 10 - 15%.
5 - 10% återstår för känsel, doft och smak.


Kännbart är ett konstprojekt.
Dels består detta av en kärnutställning, där sex etablerade konstnärer undersöker hur vi kan uppleva samtidskonst utan att vi behöver syn och hörsel.
Dels växer projektet med ”Kännbart - Utveckling” där nya konstnärer löpande förstärker Kännbarts idé.
I november 2015 invigs alla nya verk som undersöker doft, taktil bild, 3D-skrivare, kännbara ljud och skulpturer man vistas i för att uppleva sin kropp.
Kännbart har precis inletts. Denna sida kommer uppdateras allt eftersom, och
snart får vi möta de verk som kommer resa genom Sverige under kommande år.
Människan har funnits i 200 000 år. Mycket har hänt under den tiden, men några 
saker är desamma – som vårt osvikliga behov av att uttrycka oss och undersöka vår omvärld. 
Konsten har funnits med oss från alla första början, och den har alltid haft kapacitet 
att nå alla människor, oavsett var och hur vi lever.


KÄRNUTSTÄLLNING

Julia Adzuki
Nadja Ekman
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans - läs om deras verk LITE LÄNGRE NER
Matti Kallioinen
Mari Kretz
Maria Luostarinen

KÄNNBART - UTVECKLING
Sindri Runudde
Walter och Maj-Sofie Enkvist
Adele Karlsson
Raisa Uotila

LISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANS

MEDICINHJULET


Om verket:
Vi börjar i öster där solen går upp och det är vår. Det handlar om inspiration och nya perspektiv på tillvaron. Det här är luftens element och vi möter en fågel som har ett klot av vulkaniskt glas i sina händer. 

Vi fortsätter till söder , det är mitt på dagen, sommar och det handlar om att dela insikterna man fått i luften. 
Här finns en orm som är en representant för eldens element, en lärare.

I väst är det skymning och höst och vi har kommit till vattnets element. Här finns en varelse med ett vattensköldpaddsskal. I vattnets element handlar det om att förstå och släppa mönster som inte tjänar oss i att vara de vi verkligen är. Det handlar om flödet av känslor och förmågan att förlåta och gå vidare. 

Till sist har vi kommit till norr, natten och jordens element. Jorden är platsen där de tre drömmarna bor. Dagdrömmen, Nattens Dröm och Livsdrömmen. Här kan vi fyllas av drömmar som är stora och vidsträckta. Här bor en lurvig varelse med älghorn. Detta är platsen för det stora ingentinget, det är här vi kommer tillbaka till det stora mysteriet för att efter drömmarna åter igen få våra visioner i gnistan som föds i öster. 

Detta medicinhjul är en fysisk struktur för att kunna göra andliga resor. Vi kan koppla upp oss mot en annan verklighet genom att känna trummans rytm i golvet och i ett mönster av grenar och hos de varelser som finns i de fyra riktningarna.

I många ursprungskulturer tex hos Samerna , i Tibet, hos de Nordamerikanska indianerna och hos många andra folk reser man på detta vis. Man kan bara låta det få hända som händer i ens fantasi , känslor och tankar. En del gör så här: Man föreställer sig en plats i naturen som har någon slags öppning och när man har hittat den i sin fantasi så går men igenom/ hoppar ner / eller tar sig igenom denna öppning på något annat vis. En del föreställer sig kanske en grotta man går in i med ett hål som man hoppar ner i. När man har kommit ut på andra sidan har man hamnat i en annan värld och förmodligen i ett behagligt trancetillstånd. I denna värld är det vanligt att man möter guider som kan vara djur eller andra fantastiska varelser som kan stötta, stärka och lära oss saker.
Det är därför det kallas ett medicinhjul hos Indianerna, för att genom dessa inre resor och insikter i livets cykler helar vi oss själva och stärks som människor.

Man kommer att kunna resa när som helst under utställningens gång med förinspelat ljud. I bland kommer shamanen Asha att aktivera medicinhjulet och trumma live och man kommer att kunna resa tillsammans med henne och prata om sina upplevelser efteråt i gruppen.
Om konstnärerna
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans bor i Småland men arbetar i hela världen. Deras konst sträcker sig mellan det övernaturliga och den magiska realismen. Konstnärsduon delar en passion för att materialisera ideer, tankar och känslor. De skapar metaforer för orientering i det undermedvetna med hjälp av film, performance och skulptur.

När Lisa var 10 år träffade hon en shaman som hette Ulla och började göra trumresor. Hon träffade ett rådjur som visade henne hur hon kunde finjustera sina kosmiska antenner.
I sina resor har hon hämtat styrka och kraft som hjälpte henne att orka med skoltiden där hon var mobbad som barn och har senare i livet bland annat rest tillsammans med bin i växtriket och lärt sig om hur man gör örtmediciner för bin och människor och annat värdefullt.

I samband med Kännbart byggde Lisa och Rolf egna trummor och gjorde resor för att hitta formen för verket. Rolf träffade en buffel och en ny värld öppnade sig. 
Om Asha, med hennes egna ord: 
Hej jag är Asha Men många i vår värld runt om känner mig som Lighthealingpeace. Jag är 40 år gammal och är nästan helt blind ser ingenting med höger och ser under 1% med vänstra ögat.
Den andliga världen är och har alltid varit en del av mitt liv och jag tror inte att jag skulle klara mig så bra utan den.

Att ha börjat att vandra den här vägen - shamanens väg - har fått mig att stå med båda fötterna på jorden. Den har givit mig mera balans och att vara lugn och observant och lyssna in människor och även guiderna. Jag skulle absolut rekommendera den här vägen till flera för man bygger upp sig själv i den här världen.

När man trummar händer mycket inom en och jag vet att flertal känner att dom får healing och påfyllning genom att vara med på ceremonier där man trummar och bjuder in allt som tillhör från väsen till moderjord till änglar och universum självt.TURNÉPLAN:


Logo för Örebros länsmuseum

ÖREBRO
Örebro läns muesum

Datum: 7 november 2015 - 10 januari 2016
Kontakt: www.olm.se

logo för Västerbottenmuseum

UMEÅ
Västerbottens museum (i samarbete med Väven)

Datum: 30 januari 2016 - 29 mars 2016
Kontakt: www.vbm.se


logo för Väven

UMEÅ
Väven (i samarbete med Västerbottens museum)

Datum: 30 januari 2016 - 29 mars 2016
Kontakt: www.vaven.se

logo för Kulturens hus i Luleå

LULEÅ
Kulturens hus

Datum: 9 april 2016 - 5 juni 2016
Kontakt: www.kulturenshus.com


kalmar konstmuseum

KALMAR
Kalmar konstmuseum

Datum: 17 juni 2016 - 6 september 2016
Kontakt: www.kalmarkonstmuseum.se

rattvik_skold

RÄTTVIK
Rättviks konsthall

Datum: 17 september 2016 - 30 oktober 2016
Kontakt: www.rattvik.se

goteborgsstadsmuseum

GÖTEBORG
Göteborgs stadsmuseum

Datum: 13 november 2016 - 12 februari 2017
Kontakt: goteborgsstadsmuseum.se

logo

YSTAD
Ystads konstmuseum

Datum: 25 februari - 16 april 2017
Kontakt: www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/

Unknown

SANDVIKEN
Konsthallen

Datum: 29 april - 28 juni 2017
Kontakt: sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/konsthallen

av

ALMEDALSVECKAN
Visby, Gotland

Datum: ca. 28 juni - 5 juli 2017
Kontakt: www.almedalsveckan.info


BKM_rgb

BORÅS
Borås konstmuseum

Datum: 10 juni - 20 augusti 2017
Kontakt: www.boras.se/konstmuseum