Tuesday, May 17, 2011

SÖRENS TExT


Sören Gérard wrote and read this text for the video-installation HOKUS POKUS by me and Rolf Schuurmans:
att veta att man inget vet sägs många vise sagt på mångahanda språk
att veta att man inget vet är värt att veta rentav värdast utav allt
att veta att man inget vet all annan visdom lik ett väsen jagandes sin svans
ett osynligt väsen som inte ens finns med svansen likadant
men jakten då finns inte heller den eller pågår den nån annanstans?

att inte veta att allt vi vet en dröm vi alla bär
att veta att allt vi vet
en kruka guld där nyss var tomt
en kruka guld av ingenting en kruka lika fullt
en krukas väsen med sin svans
fullt av tomhet aldrig still


********


know that you do not know
many wise men said
know that you do not know
that is knowledge worth to know
worthiest of ´em all

to know that you nothing know
that is knowledge
worth knowing
to know that you nothing know
like all knowledge
is a beast
a beast chasing it´s tail
an invisible beast
that does not even exist
and it´s tail is just the same

but the hunt?
the chase?
does it take place?
it doesn´t even exist!
the chase? doesn´t that exist?
or does it just take place
somewhere else?

not knowing that you everything allready know
is a dream we all dream
not knowing that we everything allready know
is a pot of gold
of nothingness
pot of gold
or nothingness
is a pot just the same
the beast of a pot
with it´s tail
of emptiness full and never still

No comments:

Post a Comment