Sunday, March 5, 2017

Kännbart i Ystad

Här är 2 bilder från "Medicinhjulet" på Ystad Konstmuseum. Shamanen Asha Kowalska höll i en trumresa under versnissaget.
Foto: Julia Björnberg


No comments:

Post a Comment