Tuesday, November 22, 2011

LE SOUS-MARIN


Le Sous-Marin

A film by
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
2011

Sunday, November 20, 2011

BUiLDiNG UP


building up the exhibition at Base Alpha Gallery in Antwerpen , october 2011
Thanks to our assistant the talented mr Miljan Vukicevic http://miljanvukicevic.blogspot.com/
And thanks to guestpainter Danilo Stankovic http://danilo-stankovic.blogspot.com/

Thursday, October 13, 2011

REHERSAL WITH VILHELMWe are rehersling with Vilhelm.
The video is cutted on the side here on the blog, go to youtube to see it better!
http://www.youtube.com/watch?v=G2QNbn_IwPw

Friday, August 26, 2011

HANDCOLORED PHOTOS

Handcolored photographs 42 X 31 cm
They are frames from super-8 material that are part of our videos "HOKUS POKUS" and "ENTER THE WILD"

Thursday, July 28, 2011

LE SOUS-MARIN in Göteborg


LE SOUS-MARIN
(video, 10 min, 2011 - see older post for stills)
will be part of Göteborg International Biennial for Contemporary Art
showed at Röda Stenseptember 10-november 13 2011Sunday, July 10, 2011

MOONRolf Schuurmans & Lisa Jeannin

Antwerpen

2006

part of installation

Wednesday, June 29, 2011

HOKUS POKUS


Rolf Schuurmans & Lisa Jeannin at Luleå Art Biennial ,"Hokus Pokus"
2 channel videoinstallation, pentagram, uv-lights

Sunday, May 22, 2011

TO KNOW


"TO KNOW"

part of the videoinstallation "HOKUS POKUS"
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans , 2011

text and narration by Sören Gérard

Tuesday, May 17, 2011

SÖRENS TExT


Sören Gérard wrote and read this text for the video-installation HOKUS POKUS by me and Rolf Schuurmans:
att veta att man inget vet sägs många vise sagt på mångahanda språk
att veta att man inget vet är värt att veta rentav värdast utav allt
att veta att man inget vet all annan visdom lik ett väsen jagandes sin svans
ett osynligt väsen som inte ens finns med svansen likadant
men jakten då finns inte heller den eller pågår den nån annanstans?

att inte veta att allt vi vet en dröm vi alla bär
att veta att allt vi vet
en kruka guld där nyss var tomt
en kruka guld av ingenting en kruka lika fullt
en krukas väsen med sin svans
fullt av tomhet aldrig still


********


know that you do not know
many wise men said
know that you do not know
that is knowledge worth to know
worthiest of ´em all

to know that you nothing know
that is knowledge
worth knowing
to know that you nothing know
like all knowledge
is a beast
a beast chasing it´s tail
an invisible beast
that does not even exist
and it´s tail is just the same

but the hunt?
the chase?
does it take place?
it doesn´t even exist!
the chase? doesn´t that exist?
or does it just take place
somewhere else?

not knowing that you everything allready know
is a dream we all dream
not knowing that we everything allready know
is a pot of gold
of nothingness
pot of gold
or nothingness
is a pot just the same
the beast of a pot
with it´s tail
of emptiness full and never still

Saturday, May 14, 2011

ALLA VÅRA VÄRLDAR

Alla våra världar


Konstnärerna Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans träffades i Belgien där de en tid levde och arbetade tillsammans. De har sitt gemensamma ursprung i en ort belägen någonstans mellan Holland, Sverige, Frankrike, det kända kosmos och de fria associationernas gränsuppluckrande stat. Nu har samlivet och samarbetet flyttat med dem till Småland, där de långsamt och envetet bygger ut sin publiks möjligheter att tänka friare på sina liv, att dela annars svårkommunicerade, kanske språklösa erfarenheter.

Det händer lika märkliga som självklara saker i Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans överlappande konstnärskap: Speglar förvillar och löser upp – kring en lugn och iakttagande gorilla. Ett par älskar, små, så små, vid jätteblad och jättegräs i en trädgård. Ett skelett går omkring med sitt svetsaggregat i en skottkärra. Någons huvud blir ett salladshuvud. Saker försvinner, går förlorade, men finns ändå kvar, som något annat, i ständig förvandling. En spindel spelar bas och röker, drömmer om en film och förverkligar den. En mångarmad gudinna och magikunniga penntroll lockar fram växtlighet och pånyttfödelse. En husfasad faller men dörren står kvar.

Alternativa verkligheter öppnar sig för den som kanske behöver ett vidare liv bortom uppenbara strukturer och normer.

Besvärjelsen som formprincip blandad med den allvarliga, extatiska leken löper energirik genom konstnärsparets gemensamma verksamhet. Genom att i drömmande, symbolisk form sammanställa och arrangera element från en yttre verklighet de flesta känner igen (allt från glada leksaker och trygga vardagsföremål till diffusa hot och apokalyptiskt mörker) ger de sin publik nya sätt att förändra och omvärdera; där finns också krävande uppmaning, smärta. Med lite tur och en smula arbete blir livet sig aldrig riktigt likt igen.

Besvärjelsen manar på de ur en mer ordningsam synvinkel irrationella krafter, som bor strax under och mellan tankarna. Dessa krafter ekar som gemensam insikt och förståelse i de människor vi möter, en förståelse som håller oss mänskliga även när vi inte vill det. Men det är inte svårt eller tungrott att hålla sig öppen inför Jeannins och Schuurmans perspektivförslag: alla är hjärtligt välkomna och människornas kreativa delaktighet är självklar. Deltagandet är dock inte riskfritt.

Det finns ett starkt subversivt drag i detta, en sorts pågående revolution via trolleri och transubstantialitet. Revolutionen är generös och omfattar de tankevärldar där den är ett uns välkommen; det gäller nyfikenhet, fantasifull upptäckarglädje, men också ilska, destruktivitet, förändringens möjlighet.

Och sorg. Allt är förlust och lidande, allt är nyskapelse och glädje. Omkastningarna och besvärjandet gäller också som tröst, som den vaggande, rytmiska, halvsjungna sagan. Människans mångskiktade och motsägelsefulla känsloberättelser tas för vad de är, och i denna konstnärliga omgivning är det varken hyckleri eller psykisk sjukdom att vara väldigt glad och väldigt ledsen samtidigt.

Besvärjelsen sluter ibland en cirkel – och omfamnar. Tillvarons återkommande förfalls- och skapelseperioder, dessa obevekliga och hoppfulla cykliska rörelser, cirkulära eller spiraliska, understryks via loopad animering; konstvideons överenskomna begränsningar kan alltså berätta något även de. Men det återkommande är i Jeannins och Schuurmans många verkligheter (som också är våra, allas) aldrig statiskt, aldrig oföränderligt.

Allt lever och lär sig.


/Leif Holmstrand

Thursday, May 5, 2011

VILHELM LIVE IN HAMBURGSince 1999 me and my tortoise Vilhelm have been making music and performances occationally.
The video above is Live in Hamburg, 2002

This is from 2011

Wednesday, May 4, 2011

HOKUS POKUSTeaser for HOKUS POKUS

a film by Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans

****starring****

Charlotte Koopman
Rolf Schuurmans
Max Soneryd
Ole Brolin
Nicholas Ramsey

text and narration: Sören Gérard

Luleå Konsthall* june 22-september 14
Luleå Art Biennial

Galleri Thomas Wallner * september 9-october 14
Simris

Base Alpha gallery * october-november
Antwerpen

Monday, March 14, 2011

TEXT FROM CATALOGUE LAB-11


Lisa Jeannin and Rolf Schuurman’s work consists out of drawings, sculptures, animations installations and sound. They fuse reality and art experience in a series of disconcerting imaginative modulations. All elements are equal. Every element performs on its own level and empathizes with its part in creating a magic game in which they're given life. It's about animating. The animated characters perform as figures out of a fable. The daily life of a spider can be a metaphor for human existence. The animated universe is connected to sequences introducing real people or animals. Those become part of their mythology by for example acting in a homemade zombie film set in a deserted industrial area or transforming into an eight-armed goddess in space. The tortoises make special appearances as musicians, ghosts or humanitarian workers. Often there are films within the films. Several layers of presence characterize their pieces. They want to find that, which cannot be expressed with the language, that which is beyond our consciousness. Lisa and Rolf often work with symbols as these allows you to cross borders into the unconscious mind and give the viewer a possibility to discover things they normally don’t see or feel. In the cracks of reality, the hidden, the indescribable, is where the mystery happens.

http://www.kilenartgroup.org/#post/wordpress/1057/1092