Tuesday, January 17, 2017

SKISSUPPDRAG

Vi jobbar med ett skissuppdrag vi har fått med en fin motivering:

Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med konstverk och gestaltningar som stimulerar till samtal mellan människor av olika åldrar och olika kulturer. 

I deras konstnärskap är berättelser och mytologier viktiga ingredienser. 
Deras konstnärliga gestaltning kan bli en del av en ny fabulerande historia om staden 
som kan nyansera bilden av Karlskrona - och där fiktion, saga och historia blandas till en ny brygd.
Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans’ säregna bildvärld är egensinnig och oberoende av trender i sitt uttryck. Poesi och det oväntade lever i samklang.
Konstnärsduons förslag på konstnärlig gestaltning har kopplingar till havet, navigering, 
stjärnkonstellationer och poetiska kartbilder som skapar en orientering
på plats på Pottholmen, samt för vidare existentiella reflektioner. 
Deras första tankar om konstnärlig gestaltning innebär ett mikro- och makrokosmos-perspektiv 
på platsen och dess förhållande till universum. 
Verket kommer att kunna ses både på nära håll och på avstånd och kan upptäckas var för sig eller i en sammanhängande gestaltning.
Jeannin och Schuurmans motivering till konstnärlig gestaltning förtydligar 
 själva strandpromenaden liksom också promenerandet och människors rörelser. 
De har erfarenhet av konstverk placerat i vattenmiljö. Deras konstnärliga gestaltning 
har förutsättningar att skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats.