Monday, March 20, 2017

V.I.T.R.I.O.L.

Utställning på Nacka Konsthall.

Konsten är inspirerad av alkemi, rymden, växtriket och grekisk mytologi, byggd av brons, växter och glas – och utställningens centrala verk, det omkring fyra meter höga Chirons torn, bär namn efter en asteroid som färdas mellan Saturnus och Uranus.

Inne i denna skapelse uppmanar konstnärerna Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans besökarna att lägga sig på det svarta fårskinnet, lyssna på gongmusik stämd efter asteroiden Chiron och spana upp mot tornets innertak, där en stjärnhimmel skapats med bergkristaller.

Utställningen V.I.T.R.I.O.L. — akronym för det alkemiska mottot ”Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem”, som översatt betyder ”Besök Jordens inre och renad skall du finna den dolda stenen” – är onekligen en upplevelse utöver det vanliga.

Vad vill ni att besökarna ska få ut av utställningen?

–  Jag hoppas att människor som kommer hit tar sig tid till att sakta ner, och att de lämnar utställningen lite lugnare och mer i synk, säger Lisa Jeannin.

En nyckel – i dubbel bemärkelse – för att nå denna sinnesro är Chirons torn. Dubbel är bemärkelsen eftersom tornets svarta innandöme, med sin suggestiva gongmusik, uppmuntrar till avslappning samtidigt som den astrologiska symbolen för asteroiden Chiron är just en nyckel. Känslan av att sträcka ut sig i tornet kan liknas vid att sväva i rymden, likt en asteroid.

– Tornet är ett beställningsjobb från Nacka konsthall. Årets tema för Sexårskören är rädsla, och det temat fick vi spinna loss på, säger Lisa Jeannin.

– Vi hoppas besökarna går in i tornet och hämtar kraft, säger Rolf Schuurmans.

Rolf Schuurmans är från nederländska staden 's-Hertogenbosch och Lisa Jeannin från Uppsala. Lisa beskriver sig som konstnärsduons ”fria ande med överblick”, medan Rolf mer är inriktad på praktiska detaljer.

Inspirationskällorna är många, och korsbefruktningarna i det konstnärliga uttrycket likaså. Lisa Jeannin har sedan tidiga barnår haft en förkärlek för grekisk mytologi. Detta eftersom hennes morfar – Arvid Elg, professor i latin och grekiska vid Uppsala universitet – tidigt läste berättelserna om de grekiska gudarna för henne. Och som av en händelse är asteroiden Chiron döpt efter en kentaur som enligt grekisk mytologi är helare. Det finns en tydlig symbolik i att en helare får ge namn åt ett torn där besökaren själsligt ska läka.

– Mitt intresse för folksagor och myter har alltid fungerat som metaforer i mitt konstnärskap. Jag skulle vilja återförtrolla världen, för världen är förtrollad. Om man går med på att den är det, finns det mycket man inte kan tolerera, som miljöförstöring och grova vinstintressen. Det blir svårare att förstöra den här planeten om man inser att man är en del av den, säger Lisa Jeannin.

Utställningen i Nacka konsthall pågår fram till och med den 30 april.

Ingemar Lundin

Sunday, March 5, 2017

Kännbart i Ystad

Här är 2 bilder från "Medicinhjulet" på Ystad Konstmuseum. Shamanen Asha Kowalska höll i en trumresa under versnissaget.
Foto: Julia Björnberg